Video

Onur’ un Hikayesi

ONUR'UN HİKAYESİ TRT Çocuk 26 Ekim 2017' de "pes ekinovarusla doğmanın, hayatı yaşamaya bir engel teşkil etmediğinin" hikayesini yayımladı.